Blogroll

Friday, July 4, 2014

Những bài học rút ra được từ khóa học Tử vi đẩu số


-             Tử vi là một bộ môn khoa học – khoa học huyền bí. Tính huyền diệu của nó thể hiện ở việc luận đoán số mệnh cả đời  người chỉ thông qua 4 yếu tố: ngày, giờ, tháng, năm sinh. Cũng chỉ căn cứ vào tứ trụ đó mà ta có thể lập thành lá số khái quát cả cuộc đời con người bao gồm cả tiên thiên và hậu thiên, những gì tạo nên mệnh, tạo nên thân cùng tổng hòa các mối quan hệ xã hội với ta qua cung huynh đệ, phu thê, tử tức, tài bạch, tật ách, thiên di, nô bộc, quan lộc, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu.

-              Mọi sự vật hiện tượng tồn tại trong vũ trụ đều có những qui luật vận động nhất định riêng của nó. Từ đông sang tây, từ cổ chí kim, từ nền văn minh ấn hằng, lưỡng hà, maia cho đến tây tạng, ai cập.. tất cả những phát kiến vĩ đại đã có, giường như đều có những điểm chung đáng kinh ngạc. Từ bảng hệ thống tuần hoàn, cho đến bản hà đồ lạc thư hay tác phẩm Kinh dịch, tứ trụ, Tử vi đẩu số… tất cả cũng chỉ là những đúc kết kinh nghiệm của các tiền nhân dựa trên việc quan sát, khám phá các qui luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng từ đó mà luận đoán ra tương lai.
-            Con người được xem là một tiểu vũ trụ trong vũ trụ bao la, và tất nhiên cũng chịu tác động của các qui luật về không gian và thời gian xung quanh đó. Mỗi con người khi sinh ra là tổng hòa của   3 yếu tố: thiên, địa nhân hợp nhất. Thiên là ngày, giờ, tháng, năm sinh( được gọi là tứ trụ). Từng thời điểm sinh khác nhau, con người sẽ có những tác động(chiếu mệnh) khác nhau; Địa là nơi sinh, mỗi nơi sinh khác nhau sẽ có những văn hóa, tập quán khác nhau; nhân là gia đình sinh ta ra, bao gồm bố mẹ, phúc đức gia đình cùng gia phong, văn hóa, truyền thống ,nền giáo dục của gia đình và cả những mối quan hệ, quá trình tu tạo mà cả dòng họ đã tạo dựng bao đời.
-             Sự ra đời của một con người không phải là sự bắt đầu mà là tiếp nối. Đó chẳng qua ta đang thực hiện tiếp những gì mà kiếp trước còn dang dở. Điều đó lý giải cho những mối lương duyên mà ta vẫn gặp trên đường đời, những niềm vui, nỗi buồn, duyên nợ mà ta không thể vứt bỏ được. Lý do là vì kiếp trước hoặc là ta mắc nợ người hoặc là người mắc nợ ta và việc chúng ta đang tồn tại trên cõi đời này thực ra là đang trả nợ nhau ở kiếp này và để kiếp sau lại trả nợ kiếp này cho ta…
-              Mỗi con người đều có số mệnh định sẵn nhưng có thể một phần nào đó cải được mệnh. Tùy vào các yếu tố của giờ, ngày, tháng, năm sinh mà mỗi người sẽ có lá số khác nhau. Điều đó đồng nghĩa với vị trí đóng cung của 12 địa chi là khác nhau, kéo theo vị trí an sao của các bộ sao cũng khác nhau. Tùy vào vị trí an của các sao khác nhau mà 12 địa chi cũng bị xung chiếu, hội chiếu khác nhau. Từ đó mới có các cách cục thuộc dạng phú, quí, sang, hèn hay thọ, yểu….
Tuy nhiên cũng nhờ cách cục của lá số, nhờ vào thế an bày của lá số và vị trí của sao chiếu trên lá số mà ta có thể tác động làm tăng lên hoặc giảm xuống những điều tốt đẹp hoặc hãm địa của các cung liên quan..
-              Các sao trên tử vi cũng có tính chất đơn và tính chất kép. Tức là nếu ghép với nhau thì sẽ tạo nên những xung chiếu khác nhau. Tùy vào vị trí mà sao đóng, miếu, vượng, đắc, bình hay hãm mà tác dụng sẽ tăng lên hay giảm xuống. Và một điều thật thú vị nữa là tất cả sao được xem xét cũng chính là đại diện cho các thế lực khác nhau trong xã hội. 14 chính tinh được xem như 14 ông lớn trong xã hội kiểu như 14 bộ ban ngành lãnh đạo một quốc gia. Thế nên tác động của 14 sao đó sẽ mạnh mẽ nhất. Các sao còn lại chính là các tùy tòng, ekip, giúp việc đi cùng hỗ trợ làm tăng thêm giá trị tốt đẹp của các sao đó nhưng cũng có thể làm tha hóa, biến chất trở thành lực lượng xấu xa gây họa cho đương số mà cách cục do nó tạo nên.
                                                                                                           Cập nhật đến ngày 05/07/14