Blogroll

Friday, August 2, 2013

Đời thay đổi khi ta đổi thay

Cơn bão đang về, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thì trời sẽ mưa to và rất to... Ai đó đã từng nói, mọi thứ trong tự nhiên đều tuân theo quy luật, mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên đều phát triển theo một vòng xoáy ốc, có tính lặp lại, có tính kế thừa nhưng phát triển  ở một tầm cao lớn hơn, mới hơn. Cũng thứ 7 này tuần trước, trời hà nội mưa. Hôm nay, cũng thứ 7, trời tiếp tục mưa, nhưng mưa trên diện rộng hơn, dữ dội hơn. Ngày hôm nay, ai trong chúng ta, đã có thể tự hào tuyên bố với "thiên hạ": tôi đã và đang hoàn thiện hơn, hôm nay của tôi đã hơn hôm qua và tôi tin chắc, ngày mai của tôi sẽ còn hơn hơn nữa....