Blogroll

Thursday, June 5, 2014

Kỷ niệm

Bây giờ ta đã xa rồi
Bồi hồi anh nhớ những ngày xa xưa
Chiều buồn gió thoảng mây đưa
Thời gian thấm thoắt, thế thời đổi thay
Đường dài, lất phất mưa bay
Đời ơi hãy trả tôi về ngày qua