Blogroll

Friday, June 3, 2016

Công thức làm giàu - Napoleon Hill

13 nguyên tắc cơ bản cần có, thường xuyên được luyện tập để hướng đến sự giàu có thịnh vượng
1. Mong muốn
2.Niềm tin
3. Tự ám thị
4. Kiến thức chuyên sâu
5. Trí tưởng tượng
6. Kế hoạch có tổ chức
7. Ra quyết định
8. Kiên trì
9. Sức mạnh của nhóm trí ưu tú
10. Chuyển hóa tình dục
11. Tiềm thức
12. Bộ não
13. Giác quan thứ sáu