Blogroll

Thursday, March 22, 2018

Hình Thiêng vũ trụ, tất cả đều thuận theo quy luật sắp xếp sẵn có của tự nhiên

Các nhà khoa học sau nhiều năm quan sát nhiều hiện tượng thiên nhiên khác nhau nhận thấy: vũ trụ này tồn tại, vận động đều có những quy luật nhất định. Nhiều hiện tượng cùng có một số điểm chung khá thú vị.


Cơn bão có vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ
Cầu thang thiết kế ngược chiều kim đồng hồ

                                           Cầu thang thiết kế ngược chiều kim đồng hồ
Đường chạy maratong ngược chiều kim đồng hồ
Vòng xoắn ADN ngược chiều kim đồng hồ
Vòng xoắn con ốc ngược chiều kim đồng hồ

0 comments:

Post a Comment