Blogroll

Monday, November 18, 2013

Clip phong thủy ứng dụng trong đời sống

Các đại gia phong thủy vẫn thường ví: cuộc đời con người giống như chuyến du lịch, tử vi chính là chiếc bản đồ và phong thủy chính bánh lái để điều chỉnh những ngã rẽ thay đổi lộ trình trên đường đi. Như vậy, cuộc đời con người dù có mệnh xấu tốt khác nhau nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ phải sống đơn điệu như vậy và cam chịu cho đến chết. Đó cũng là lý do mà môn học phong thủy ra đời với 2 vai trò to lớn: chiêu tài và trấn hiểm. Với sự phát triển của khoa học ngày nay, nhiều công trình khoa học đặc biệt là khảo cổ học đã cho thấy, lịch sử phong thủy đã có từ khoảng 5,000 năm với những dấu tích ở các ngôi mộ cổ. Suốt chiều dài phát triển của mình, phong thủy đã không ngừng được hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp hơn với thực tế phát triển của nhân loại, đặc điểm của từng vùng miền ...

Hy vọng với chuỗi clip phong thủy ở các lĩnh vực khác nhau dưới đây sẽ giúp những người quan tâm đến đề tài này thấy thú vị và có những vận dụng tốt cho cuộc sống, bản thân, gia đình và cộng đồng.
Clip phong thủy các lĩnh vực trong đời sống