Blogroll

Wednesday, November 15, 2017

Chiến lược kinh doanh hiệu quả - Cẩm nang kinh doanh Harvard

Mục Lục


1. Phân tích Swot
Yếu tố bên ngoài
Cơ cấu 5 tác động Porter
2. Phân tích Swot 2
Các năng lực cốt lõi
Điều kiện tài chính
Quản lý và văn hóa
Phương pháp đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu
3. Bốn Chiến lược cơ bản
Chiến lược dẫn đầu nhờ chi phí thấp
Chiến lược khác biệt hóa
Chiến lược mối quan hệ khách hàng
Chiến lược hiệu quả mạng lưới
4. Các bước chuyển chiến lược
5. Từ chiến lược đến việc thực hiện
6. Các kế hoạch hành động
7. Giữ kế hoạch đi đúng hướng
8. Yếu tố con người trong việc thực hiện chiến lược
9. Tính hiệu quả của chiến lược
-----------------------------
Định nghĩa Chiến lược
Là một kế hoạch kinh doanh nhằm khai thác tốt những nguồn lực của tổ chức, tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, nhằm hướng đến mục tiêu đã định.
----------------------------
Phân biệt Chiến lược kinh doanh và Mô hình kinh doanh
Mô hình kinh doanh là cách thức sắp xếp các bộ phận, phòng ban để tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Chiến lược tạo nên sự khác biệt, chiếm lĩnh mục tiêu thị trường.
-------------
Qui trình chiến lược
Việc lập chiến lược liên quan và ảnh hưởng bởi các yếu tố sau
Môi trường bên trong. Môi trường bên ngoài. Việc kiểm soát. Chiến thuật. Các mục tiêu thực hiện. Nhiệm vụ.
----------------------------

Đấu trường cạnh tranh
Bạn đang cạnh tranh ở đâu, với ai, hấp dẫn như thế nào?
Đấu trường cạnh tranh hấp dẫn gồm các yếu tố sau
- Có nhiều sản phẩm, dịch vụ cùng đáp ứng nhu cầu.
- Tính đa dạng của đối thủ cạnh tranh
- Ít chướng ngại tham gia thị trường
- Sự phân rã thị trường

0 comments:

Post a Comment